יצירת קשר אופק פתרונות עבודה בגובה    פייסבוק

מלגזותטלסקופים

במות מספריים חשמליות

במות מספריים משמשות לעבודה אנכית בגובה, הן בעלות משטח עבודה רחב ומסוגלות לשאת משאות כבדים יותר מזרועות טלסקופיות ומפרקיות (זרוע סל). החשמליות מיועדות במיוחד לעבודה בחללים סגורים או בשטחים מישוריים וסלולים. בעלות הנעה עצמית ואפשרות נסיעה בגובה. המצברים נטענים ברשת חשמל רגילה (220V).

שרטוט במות מספריים חשמליות 

 

 

  1230ES  GR15  GR20  1930ES GS1930

גובה עבודה - מ'

     A

5.66  6.52 8.02 7.72  7.79

גובה משטח - מ'

     B

3.66  4.52 6.02 5.72  5.79

אורך - מ'

     C

1.36 1.35 1.35 1.87  1.83

רוחב - מ'

     D

0.76  0.75 0.80 0.76  0.76

גובה מכונס - מ'

     E

 1.66 1.57  1.98 1.98 2.00 

גודל משטח -מ'

   FxG

 1.25X0.68 0.89X0.75 0.89X0.75 1.87X0.76 1.63X0.74

הארכת משטח -מ'

    H

--- --- --- 0.91 0.91

עומס מרבי - ק"ג 

277 227  159 227  227

מהירות נסיעה בסגור קמ"ש

4.80 4.00  4.00 4.82  4.00

מהירות נסיעה בגובה קמ"ש

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

מקור כח

4X6V

225AH

 4X6V

220AH

4X6V

225AH

4X6V

220AH

4X6V

220AH 

משקל עצמי - טון

0.79 0.99 1.11 1.25 1.23 

מפרט יצרן

PDF pdf  PDF PDF pdf

 

 

 

 2030ES GS2032  2630ES GS2632  GS2646

גובה עבודה -מ'

    A

8.10 8.10 9.77 9.92 9.92

גובה משטח - מ'

    B

6.10 6.10 7.77 7.92  7.92

אורך -מ'

    C

2.78 2.44 2.30 2.44 2.41

רוחב -מ'

    D

0.76 0.81 0.96 0.81  1.17

גובה מכונס - מ'

    E

2.03 2.03 1.94 2.26 2.26 

גודל משטח - מ'

  FxG

2.30X0.76 2.26X0.81 2.30X0.76 2.26X0.81  2.26X1.15

הארכת משטח - מ'

    H

0.91 0.91 0.90 0.92 0.91

עומס מרבי - ק"ג 

363 363 363 227 454 

מהירות נסיעה בסגור קמ"ש

4.43 3.50 4.43 3.50 3.50 

מהירות נסיעה בגובה קמ"ש

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

מקור כח

4X6V

220AH

4X6V

225AH

4X6V

220AH

4X6V

225AH

 4X6V

225AH

משקל עצמי - טון

1.70 1.825 2.18 1.96 1.96

מפרט יצרן

pdf  --- pdf  pdf  pdf 

 

 

 

                                        

 
 2646E 2658E   GS3246 3369E 4069LE

גובה עבודה -מ'

A 9.92 9.92   11.75  12.06 14.19

גובה משטח - מ'

B  7.92 7.92  9.75  10.06 12.19

אורך -מ'

C  2.98  2.44  2.41 3.10 3.10

רוחב -מ'

D  1.17 1.47  1.17 1.75 1.75

גובה מכונס - מ'

E 1.97   1.91  2.39  1.96 2.85

גודל משטח - מ'

   FxG

 2.50X1.12

 2.39X1.37  2.26X1.15  2.92X1.65 2.92X1.65

הארכת משטח - מ'

H 1.27  0.91 0.91  0.91  0.91

עומס מרבי - ק"ג 

 454 454  318   450 362

מהירות נסיעה בסגור קמ"ש

4.00 3.62 3.50  4.80 3.00

מהירות נסיעה בגובה קמ"ש

0.80  1.13  0.80  0.64  0.40

מקור כח 

4X6V

220AH 

 4X6V

235AH

 4X6V

225AH

8X6V

370AH 

8X6V

370AH

משקל עצמי - טון

2.16 2.24 2.36 4.43 4.79

מפרט יצרן

pdf ---  pdf   pdf PDF

אופק - פתרונות עבודה בגובה בע"מ | השיש 55, ת.ד. 10179, מפרץ חיפה, מיקוד: 26111 | טל'. 1-700-700-306, 04-8721460 | פקס. 04-8720014